Dofinansowanie – AQUA SPA

AQUA SPA

UE_EFRR

Dofinansowanie

Dofinansowanie z którego możesz skorzystać na realizację szkolenia.

  • Finansowanie ze środków programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
    • Za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR) z programu mogą korzystać mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców. Skierowany do właścicieli i pracowników.
    • Konkursu Akademia Menedżera MŚP wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.
  • Finansowanie ze środków Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Środkami dysponuje Powiatowy Urząd Pracy właściwy według miejsca rejestracji firmy.

Zapytaj o możliwości dofinansowania.